Znajdź na Facebooku
Oferta saszetek
Oferta sprzedaży książek
Naprawa fotoaparatów
60 drzew na 60-lecie
BikeOrient
Licznik odwiedzin:
Online:Odznaka Turystyczna
Główne Szlaki Górskie Polski

Wstęp

Odznaka turystyczna Główne Szlaki Górskie Polski postała pod koniec 2009 roku. Jej ideą była przekora i chęć wyjścia naprzeciw zdecydowanej większości turystów chodzących po górach, a nie tylko tych, którzy góry traktują na sportowo i szukają w nich rywalizacji w zdobywaniu poszczególnych szczytów.

Regulamin.

Postanowienia ogólne.

Dla zdobycia tych odznak nie trzeba poruszać się ruchem konika szachowego, ani skakać z jednego pasma górskiego na drugie. To odznaka dla tych, którzy po prostu wędrują. I poznają nasz kraj nie tylko ze szczytów górskich, ale również wszystko, co leży pomiędzy nimi. Założenia są proste. Są trzy odznaki, każdy dla konkretnego szlaku: brązowy – za przejście Głównego Szlaku Świętokrzyskiego im. E. Massalskiego,
srebrny – za przejście Głównego Szlaku Sudeckiego im. M. Orłowicza i
złoty – za przejście Głównego Szlaku Beskidzkiego im. K. Sosnowskiego.

Nie ma już obowiązkowej kolejności zdobywania poszczególnych stopni i limitu przejścia odcinka 25km.
Od niedawna jest jeszcze jedna odznaka „ZDOBYWCA” – dla tych, którzy zdobyli wszystkie trzy odznaki za przejście każdym ze szlaków. Odznaka będzie wręczana bezpłatnie.
Szlaki są długie – najkrótszy z nich liczy około stu kilometrów, a więc zdobywanie ich rozpisane jest na lata. Oczywiście, ktoś dysponujący dużą ilością wolnego czasu może je zdobyć w jednym sezonie, ale nie wyścigi tu chodzi. Naczelna zasada brzmi: odznakę Główne Szlaki Górskie Polski zaliczamy: w dowolnych odcinkach , w dowolnym czasie i dowolnych kierunkach.
Od stycznia 2015 roku Klub Turystki Górskiej nr 21 „Świstak”, pomysłodawca i animator odznaki, wyszedł ze struktur opolskiego oddziału PTTK. Dorobek materialny i prawa autorskie do tej odznaki zostały przeniesione do Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu z siedzibą w DOMKU LODOWYM PTTK. Przy okazji zmieniono mu nazwę – ponieważ w Opolu działały dwa klubu o nazwie „Świstak” i Klub często mylono z Klubem Górskim „Świstak”. Obecnie jest to Koło Turystyki Górskiej nr 21 OPOLE. Taki też jest skrót na odznace KTG OPOLE.
KTG Opole jest jedynym prawnym kontynuatorem odznaki górskiej z charakterystyczną Wieżą Piastowską.
Tych, którzy chcą zdobyć odznakę zachęcamy do przesłania materiałów do weryfikacji listem poleconym ze zwrotną kopertą i znaczkiem na adres:

Oddział Reginalny PTTK Śląska Opolskiego (DOMEK LODOWY PTTK)
45-083 Opole
ul. Barlickiego 2A
z dopiskiem na kopercie: GSGP.

Podstawą do weryfikacji odznak przejścia Głównymi Szlakami Górskimi Polski, mogą być m.in. Książeczki: GOT PTTK, GOT PTT, GSŚ,GSS,GSB PTT lub własne potwierdzenia , zdjęcia i kroniki z tych trzech tras. Odznaki można równocześnie zdobywać z innymi turystycznymi odznakami górskimi. Celem jest jednoczenie różnych środowisk turystów górskich wokół zdobywania różnych odznak turytyki górskiej kwalifikowanej.
Pozdrawiamy i do zobaczenia na wszystkich szlakach górskich.

 

Kliknij miniaturkę i otwórz galerię

Odznaka turystyczna  
Główne Szlaki Górskie Polski Beskidy Odznaka turystyczna  
Główne Szlaki Górskie Polski - Sudety
Odznaka turystyczna  
Główne Szlaki Górskie Polski - Góry Świętokrzyskie Odznaka turystyczna  
Główne Szlaki Górskie Polski - Odznaka Złota