Znajdź na Facebooku
Oferta saszetek
Oferta sprzedaży książek
Naprawa fotoaparatów
60 drzew na 60-lecie
BikeOrient
Licznik odwiedzin:
Online:Odznaka Turystyczna
Krotoszyńska Odznaka
Krajoznawcza „Krotoszanka”

Wstęp

Celem odznaki jest popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej, wiedzy o historii i zabytkach powiatu krotoszyńskiego, a także kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku oraz edukacji krajoznawczej. Odznaka (jednostopniowa) została ustanowiona przez Zarząd Krotoszyńskiego Oddziału PTTK w dniu 29.09.2010 r. Odznakę można zdobywać od 10 roku życia bez ograniczeń.

Zdobycie odznaki polega na przejechaniu rowerem minimum 150 km po terenie powiatu krotoszyńskiego, a piesi muszą pokonać minimum 50 kilometrów krotoszyńskich szlaków.

Obiekty obowiązkowe dla rowerzystów:

* ratusz krotoszyński,
* chata „Krotoszanka” przy ul Koźmińskiej,
* kościół p.w. św. Fabiana i Sebastiana zw. też św. Rocha,
* muzeum regionalne im H. Ławniczaka w Krotoszynie,
* zabytkowy drewniany ratusz w Sulmierzycach,
* ratusz w Zdunach,
* ratusz w Kobylinie,
* zamek i izba muzealna w Koźminie Wlkp.,
* kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie,
* punkt edukacji leśnej przy osadzie Dąbrowa k. Roszek,
* 3 rezerwaty przyrody z 5 istniejących na terenie powiatu.

Obiekty dodatkowe dla rowerzystów:

- kościół p.w. św. Marii Magdaleny,
- kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie,
- kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Krotoszynie,
- kościół poewangelicki p.w. św. Andrzeja Boboli,
- pałac Gałeckich w parku miejskim,
- głaz narzutowy na szlaku do Chwaliszewa,
- kościół p.w. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach,
- pomnik Sebastiana Fabiana Klonowica w Sulmierzycach,
- szaniec powstańczy nad Borownicą,
- izba muzealna przy ul Sienkiewicza 1,
- kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach,
- pomnik powstańców na kościelnym cmentarzu w Zdunach,
- grodzisko pierścieniowate przy ul Kobylińskiej,
- izba muzealna w Kobylinie,
- kościół parafialny św. Stanisława biskupa w Kobylinie,
- zespół klasztorny Bernardynów w Kobylinie,
- kościół p.w. św. Wawrzyńca w Koźminie Wlkp.,
- kościół św. Trójcy w Koźminie Wlkp.,
- rynek i Ratusz w Koźminie Wlkp.,
- Rynek z figurą św. Jana Nepomucena w Rozdrażewie,

Obiekty obowiązkowe dla pieszych:

* ratusz krotoszyński,
* chata „Krotoszanka”,
* kościół p.w. św. Fabiana i Sebastiana zw. też św. Rocha,
* kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie,
* pałac Gałeckich w parku miejskim,
* szaniec powstańczy nad Borownicą,
* dąb Rozdrażewskich,
* zabytkowy ratusz drewniany w Sulmierzycach,
* ratusz w Zdunach,
* pałac Mielżyńskich w Baszkowie,
* kościół p.w. św. Stanisława w Kobylinie,
* zamek i izba muzealna w Koźminie Wlkp.,
* kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie,
* 3 rezerwaty przyrody z 5 istniejących na terenie powiatu.

Obiekty dodatkowe dla pieszych:

- kościół p.w. św. Marii Magdaleny,
- kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Krotoszynie,
- kościół poewangelicki p.w. św. Andrzeja Boboli,
- szaniec pamięci 56 Pułku Piech. Wlkp. przy ul Gajowej,
- głaz narzutowy na szlaku do Chwaliszewa,
- grodzisko Sulimira,
- kościół p.w. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach,
- dawny zbór ewangelicki w Sulmierzycach,
- izba muzealna przy ul Sienkiewicza,
- kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach,
- pomnik powstańców na kościelnym cmentarzu w Zdunach,
- grodzisko pierścieniowate przy ul Kobylińskiej,
- kościół p.w. NMP Wniebowziętej w Baszkowie,
- ratusz w Kobylinie,
- izba muzealna w Kobylinie,
- zespół klasztorny Bernardynów w Kobylinie,
- ratusz i Rynek w Koźminie Wlkp.,
- kościół p.w. św. Wawrzyńca w Koźminie Wlkp.,
- kościół św. Trójcy w Koźminie Wlkp.,
- Rynek z figurą św. Jana Nepomucena w Rozdrażewie

Podstawa do zdobycia odznaki

Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w Oddziale PTTK w Krotoszynie Książeczek wycieczek kolarskich i pieszych lub samodzielne prowadzenie kroniki zawierającej trasy wycieczek wraz z potwierdzeniem pieczęciami zwiedzanych zabytków. Dopuszcza się wykonanie zdjęcia obiektu wraz z osobą ubiegającą się o odznakę.
Odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny Komisji Turystyki Kolarskiej przy Krotoszyńskim Oddziale PTTK ul Mały Rynek 1, 63-700 Krotoszyn Odznaka metalowa do nabycia w biurze Oddziału PTTK na podstawie legitymacji, którą otrzyma zdobywający podczas weryfikacji. Jest możliwość nadania na wniosek Zarządu Oddziału Odznaki Honorowej.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej przy Oddziale PTTK w Krotoszynie

 

Kliknij miniaturkę i otwórz galerię

mapa gminy Krotoszyn