Znajdź na Facebooku
Oferta saszetek
Oferta sprzedaży książek
Naprawa fotoaparatów
60 drzew na 60-lecie
BikeOrient
Licznik odwiedzin:
Online:Odznaka Turystyczna
100-lecie Powstania Wielkopolskiego

Wykaz miejsc

Wykaz miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego obejmuje ponad 700 pozycji, i do ściągnięcia jest tutaj w formacie .xls (plik Excela).

Regulamin.

I. Postanowienia ogólne.

1. Krajoznawcza Odznaka PTTK „100 - Lecia Powstania Wielkopolskiego” została ustanowiona przez Wielkopolską Korporację Oddziałów PTTK w Poznaniu, uchwałą Zarządu WKO PTTK w dniu 7 października 2014 roku.
2. Celem odznaki jest: rozbudzanie postaw patriotycznych w społeczeństwie, popularyzacja osób, miejsc i wydarzeń związanych z Powstaniem Wielkopolskim oraz popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych, historii i zabytków Wielkopolski.
3. Odznaka może być nadana z pominięciem warunków regulaminu, za szczególne zasługi w popularyzowaniu Powstania Wielkopolskiego. Jest to nadanie honorowe przyznane przez Kapitułę Odznaki Zarządu WKO PTTK w Poznaniu.

II. Warunki zdobywania Odznaki.

4. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 5 roku życia w dowolnym czasie.
5. Odznakę zdobywa się uczestnicząc w wycieczkach indywidualnych i zbiorowych. Wycieczki należy odbyć w okresie 27.12.2014 - 16.02.2019.
6. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.
7. Wymagana liczba obiektów tabelce poniżej.

8. W przypadku gdy na cmentarzu znajduje się więcej jak jedna mogiła powstańcza, nie zalicza się ich jednostkowo a zbiorczo jako jeden obiekt – cmentarz.
9. Obiekty zaliczane w poczet zdobywania Odznaki muszą znajdować się w minimum dwóch miejscowościach.

III. Weryfikacja.

10. Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika wycieczek prowadzona przez zdobywającego (musi zawierać dane umożliwiające identyfikację zdobywającego). Kronika zawiera potwierdzenia zwiedzenia obiektów - pieczątki, fotografie, podpisy osób uprawnionych: przewodnika, przodownika lub kierownika wycieczek szkolnych. W szczególnych przypadkach, wystarczającym potwierdzeniem jest wykonanie własnego opisu. Na końcu wpisów dotyczących odznaki, należy obowiązkowo sporządzić zestawienie zwiedzanych obiektów.
11. Kronikę, o której mowa w pkt. 10 Regulaminu, stanowić może również lista odwiedzonych miejsc tworzona za pomocą aplikacji mobilnej „27 Grudnia” wydanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dostępnej w sklepach App Store, Sklep Play, Windows Phone Store, więcej informacji na stronie www.27grudnia.pl
Potwierdzeniem odwiedzonych miejsc będzie wówczas pisemne zaświadczenie wydane przez Departament Sportu i Turystyki UMWW. Zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie na pisemny wniosek ubiegającego się o odznakę. Wniosek złożyć można w wersji papierowej - na adres Departamentu Sportu i Turystyki UMWW (Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) lub elektronicznej - 27grudnia@umww.pl
12. Odznakę przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu (60-773 Poznań, Stary Rynek 89/90, tel. 61 852 37 56, e-mail: oddzialpttk@bort.pl).
13. Turyści spoza Poznania ubiegający się o przyznanie odznaki przesyłają kronikę wycieczek bezpośrednio na adres Zarządu WKO PTTK w Poznaniu, załączając znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.
14. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Kapituły Krajoznawczej Odznaki PTTK „100 - Lecia Powstania Wielkopolskiego”.

 

Kliknij miniaturkę i otwórz galerię

Odznaka Turystyczna
100-lecie Powstania Wielkopolskiego - Opalenica Odznaka Turystyczna
100-lecie Powstania Wielkopolskiego - Pobiedziska Odznaka Turystyczna
100-lecie Powstania Wielkopolskiego - Zduny