Znajdź na Facebooku
Naprawa fotoaparatów
60 drzew na 60-lecie
BikeOrient


Numer 1 rok 1958 Numer 2 rok 1958 Numer 3 rok 1958

Jedyny już
dziś polski
miesięcznik
krajoznawczo-
-turystyczny, wydawany
bez przerw
od 1958 roku.Założony w styczniu 1958 roku przez ówczesne Ministerstwo Oświaty w celu krzewienia miłości do Ojczyzny, patriotyzmu, poznawania miejsc wokół siebie i piękna całej Polski.

Numer 1 rok 1958

PSK 1/1958

Numer 3 rok 1962

PSK 3/1962

Numer 1 rok 1968

PSK 1/1968

Numer 1 rok 1969

PSK 1/1969

Numer 7 rok 1969

PSK 7/1969

Numer 1 rok 1978

PSK 1/1978

Numer 1 rok 1979

PSK 1/1979

Numer 1 rok 1984

PSK 1/1984

Numer 1 rok 1981

PSK 1/1981

Numer 11 rok 1996

PSK 11/1996

Numer 3 rok 1962

PSK 7-9/2010

Numer 3 rok 1962

PSK 10-12/2012


Od roku 2012 wydawany przez powstałą kilka lat
wcześniej firmę „Poznaj Swój Kraj” sp. z o.o.


Poznaj Swój Kraj dostępny jest w całym kraju w sieciach sprzedaży:
Empik
Inmedio
Relay
Discover
Ruch
Garmond

A także w prenumeracie poprzez
Ruch
Garmond
Kolporter.

Prowadzimy również prenumeratę redakcyjną na bardzo konkurencyjnych warunkach. Od niedawna możliwy jest zakup wersji elektronicznej
„Poznaj Swój Kraj”, a także prenumeraty w tej formie. Oprócz działalności wydawniczej prowadzimy sprzedaż artykułów turystycznych oraz map.