Przewodnik Kazimierz Dolny
Bikeorient
Licznik odwiedzin:
Online:


Zamek w Reszlu

Okładka 4 - 2017

Budowę zamku w Reszlu rozpoczęto w 1350 roku. W ciągu nieco ponad pół wieku powstał niewielki kompleks obronny, na planie zbliżonym do kwadratu, o bokach mających ponad czterdzieści metrów. W jednym z narożników postawiono czworoboczną wieżę. Dom mieszkalny stanął po przeciwnej stronie bramy wjazdowej.

Co ciekawe, zamek w Reszlu wznieśli nie Krzyżacy, jakby się mogło wydawać, ale budowniczymi tego obiektu byli biskupi warmińscy. Od II pokoju toruńskiego, gdy Warmia przeszła pod władzę polskich królów, zamek był w dyspozycji biskupów. Na początku XVI wieku budowlę zmodernizowano, przystosowując ją do nowego rodzaju broni – do obrony przed ogniem armat. Niecałe sto lat później zrezygnowano z militarnego charakteru zamku, przekształcając go w rezydencję. Po pierwszym rozbiorze Reszel przeszedł pod panowanie pruskie, a z zamku uczyniono więzienie. W latach międzywojennych powstało tam muzeum regionalne. Po wojnie obiekt poddano badaniom i konserwacji. W jego pomieszczeniach znalazł swoje lokum oddział Stowarzyszenia „Pojezierze”, a także znajduje się Muzeum Warmii i Mazur. Dziś w zamku mieści się też restauracja, hotel i galeria. Do zwiedzania udostępniona jest wieża. Niestety, nie ma w niej niczego godnego uwagi; warto na nią jedynie wejść dla pięknych widoków z kilku okien na najwyższej kondygnacji. Dla dodania adrenaliny zwiedzającym, w wieży niekiedy gaśnie światło, warto więc mieć przy sobie jakieś latarki...

Tekst i zdjęcia: Paweł Cukrowski