Znadź na Facebooku
60 drzew do zrobienia
Bikeorient
Licznik odwiedzin:
Online:


Pochylnia Buczyniec

Okładka 9/2018 - Wiadukt Kolei Kaliskiej w Warszawie

Gdyby tak zapytać ludzi jak nazywa się ten Kanał, z pewnością otrzymalibyśmy wiele odpowiedzi. A to Kanał Elbląski, a to Ostródzki, a to Ostródzko-Elbląski lub odwrotnie.

Bo faktycznie przez około sto pięćdziesiąt lat funkcjonowania Kanału miał on kilkanaście nazw. Ale ostatnia, „oficjalnie potwierdzona” nazwa - to Kanał Elbląski.
Historia jego powstania to potrzeba połączenia okolic Ostródy, czyli zachodniej części Prus Wschodnich z portami bałtyckimi, po to by zaktywować gospodarczo te regiony państwa pruskiego. Być może bezpośrednią przyczyną jego budowy był transport pni sosny taborskiej, surowca doskonałego dla budowy masztów statków i okrętów. A w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku budowano jeszcze drewniane statki, i do tego jeszcze napędzane siłą wiatru.
Wprawdzie istniały już maszyny parowe, a nawet statki zbudowane ze stali, ale nawet na nich stawiano ożaglowanie, by wspomóc siłę maszyn, lub zapewnić kontynuację rejsu w razie gdyby okazało się, że brakuje węgla...

Reszta artykułu w bieżącym numerze PSK

Tekst i zdjęcia: Paweł Cukrowski