Znadź na Facebooku
60 drzew do zrobienia
Bikeorient
Licznik odwiedzin:
Online:Wzdłuż Doliny Noteci !!!

Elżbieta Dzikowska zaprasza na spotkanie z Maciejem Boinskim i jego pokazem fotografii z wyprawy wzdłuż doliny Noteci 26 marca 2014 r. o godz. 18.00

Maciej Boinski przebył 390 kilometrów. Spał w namiocie. Zrobił ponad 1000 zdjęć. O swojej wyprawie napisał: ...to sposób na to, by zobaczyć jak człowiek obcuje z naturą. Na terenach przyrzecznych Noteci żerują zwierzęta, żyją rzadkie gatunki ptaków i ryb, rolnicy uprawiają ziemię nie niszcząc przyrody. Powoduje to, że obszary rzeki są nadal dzikie . Jej dolina jest największą łąką Europy, skupioną wokół jednej rzeki, gdzie człowiek żyje w harmonii z naturą. Mam nadzieję, że realizując swój plan zaszczepię w ludziach miłość do Noteci, a oni podzielą moją pasję do pieszych wędrówek.

Dolina Noteci w 2013 roku zdobyła tytuł „Nowego Cudu Polski” w kategorii „Natura” w konkursie National Geographic Traveler, jako jedna z najpiękniejszych dolin w kraju. Dzięki programowi Natura 2000 zyskała ochronę wielu nieprzeciętnych siedlisk przyrodniczych oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Maciej Boinski będzie gościem Elżbiety Dzikowskiej, krytyczki sztuki, podróżniczki, autorki wielu albumów i książek, tekstów prasowych, filmów, audycji radiowych i telewizyjnych o sztuce i podróżach po Polsce i świecie.

Elżbieta Dzikowskajest kuratorem wielu wystaw polskiej i obcej sztuki współczesnej oraz autorką kilkudziesięciu pokazów własnych fotografii, m.in. Ziemia z bliska, Świat na wodzie, Świat na piasku, Megality, Terra incognita, Uśmiech świata

Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie