Znadź na Facebooku
60 drzew do zrobienia
Bikeorient
Licznik odwiedzin:
Online:
Radzyńscy turyści
zorientowani na patriotyzm


Tradycyjnie w pierwszy weekend października Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim zorganizował rajd turystyczny śladami ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 r. pod Kockiem, Serokomlą i Wolą Gułowską. Impreza, w której wzięło udział ponad 120 osób, odbyła się pod patronatem miesięcznika krajoznawczo-turystycznego „Poznaj Swój Kraj”.:

XXXVII Pieszy Rajd Kleebergowski młodzi turyści rozpoczęli od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na cmentarzu wojennym w Kocku. – To tutaj spoczywa 81 żołnierzy poległych w walkach pod Kockiem w dniach 2-3 X 1939 r. Początkowo pochowani byli oni w okolicznych miejscowościach, jednak w kwietniu 1940 r. dokonano ekshumacji ich zwłok i przeniesiono w jedno miejsce. Natomiast w 1969 r. sprowadzono tutaj prochy ich dowódcy gen. Franciszka Kleeberga oraz wykonano pomnik – podczas rozpoczęcia imprezy powiedział do zebranych Bogdan Fijałek, prezes Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim. Następnie każdy z uczestników zapoznał się z działaniami wojennymi prowadzonymi przez SGO „Polesie” w pierwszej fazie bitwy pod Kockiem oraz z ostatnim rozkazem wydanym przez gen. Franciszka Kleeberga. – Warszawa padła nim doszliśmy. Mimo to nie straciliście nadziei i walczyliście dalej. Najpierw z bolszewikami, następnie w 3-dniowej bitwie pod Serokomlą z Niemcami – mówił do swoich żołnierzy dowódca, którego patriotyzm i odwaga mogą być wzorem dla dzisiejszej młodzieży. Tylko z powodu braku amunicji i niewystarczającej ilości żywności gen. Franciszek Kleeberg zmuszony był do zaprzestania działań. – Dalsza walka nie rokuje nadziei, a tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się może. Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. (…) Jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie – zakończył swój rozkaz dowódca SGO „Polesie” odczytany przed frontem wszystkich oddziałów w dniu 5 X 1939 r.

Następnie młodzież wraz z nauczycielami udała się pod pomnik gen. Franciszka Kleeberga, gdzie miał miejsce start do turystyczno-rekreacyjnej imprezy na orientację „Poznajemy Kock”. Podczas niej, w atrakcyjnej i niekonwencjonalnej formie, uczestnicy rajdu zwiedzili miasto. W sumie odwiedzili 16 obiektów, z którymi były związane dodatkowe zadania bądź pytania. Ich rozwiązania należało szukać w wyznaczonych miejscach, które wskazywała specjalnie przygotowana mapa. Tym samym uczestnicy zobaczyli m.in. „Rabinówkę” – budynek z charakterystyczną wieżyczką, w którym swoją siedzibę miał cedyk kocki Morgerstern, centrum ze zrekonstruowaną figurą św. Heleny oraz kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a także zespół pałacowo-parkowy Jabłonowskich. Po zakończonym marszu rajdowicze udali się do Woli Osowińskiej na nocleg. Pierwszego dnia rajdu rozegrane zostały jeszcze trzy konkursy tematyczne: krajoznawczy (przygotowany na podstawie miesięcznika „Poznaj Swój Kraj”), o gen. Franciszku Kleebergu i jego SGO „Polesie”, a także z historii Dywizjonu 303.

Drugi dzień rajdu upłynął pod znakiem turystycznego marszu na orientację. Po południu odbyło się oficjalne podsumowanie imprezy połączone z wręczeniem nagród i dyplomów wyróżniającym się uczestnikom. Udział w nim wzięli: Danuta Kucio – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej, Paweł Cukrowski – redaktor naczelny „Poznaj Swój Kraj” oraz Bogdan Fijałek – prezes Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim.

W marszach na orientację, w kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna z Woli Osowińskiej w składzie: Izabela Skowron, Wiktoria Skowron i Kacper Krasucki. Wśród gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęli Sebastian Maj i Janusz Jesionek z Czemiernik, natomiast w pionie szkół ponadgimnazjalnych bezkonkurencyjny okazał się Marcin Korulczyk z I LO w Radzyniu Podlaskim. Przeprowadzenie imprezy możliwe było dzięki wielkiemu zaangażowaniu Michała Kołodzieja, Przemysława Musiatowicza i Roberta Mazurka – budowniczych marszów na orientację, a także dzięki wsparciu finansowemu sponsorów. Byli to: Urząd Gminy w Borkach, Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim i Urząd Marszałkowski w Lublinie.

 

Kliknij miniaturkę i otwórz galerię

Akt założycielski PTTK w Radzyniu Podlskim

Dawne rajdy koła PTTK w Radzyniu Podlskim

Rajd Kleebergowski

Michał Kołodziej, Przemysław Musiatowicz i Robert Mazurek

Rajd Kleebergowski

Rajd Kleebergowski

Rajd Kleebergowski - nagrody

Rajd Kleebergowski

Rajd Kleebergowski 2015

Rajd Kleebergowski 2015

Rajd Kleebergowski 2015

Rajd Kleebergowski 2015

Rajd Kleebergowski 2015

Rajd Kleebergowski 2015

Rajd Kleebergowski 2015

Rajd Kleebergowski 2015

Rajd Kleebergowski 2015

Rajd Kleebergowski 2015