Przewodnik Kazimierz Dolny
Bikeorient
Licznik odwiedzin:
Online:

VII Rajd Od Sasa Do Lasa
czyli bitwa pod Kościelną Wsią i Kaliszem 1706 r.Organizatorzy:
Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego
Gimnazjum w Kościelnej Wsi – dyrektor Katarzyna Laksander
Koło Przewodników PTTK im. Adama Chodyńskiego w Kaliszu
Urząd Gminy w Gołuchowie
Straż Miejska w Kaliszu

I. Cele rajdu:
Uczczenie 307 rocznicy Bitwy pod Kościelną Wsią 1706 r.
Popularyzacja wiedzy historycznej
Poznanie walorów krajoznawczych okolic Kalisza
Rozwijanie aktywnych form turystyki i wypoczynku

II. Kierownictwo rajdu:
Komandor rajdu – Barbara Wiktorowicz
Kierownik mety – Emilia Hertmann i Paulina Gajzler
Punkty OTP – Łukasz Wolski
Przygotowanie tras – Elżbieta Siarkiewicz
Kierownik konkursów – Aneta Rataj

III. Uczestnictwo:
W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkołę wraz z opiekunem, koła, kluby oraz turyści indywidualni
Zgłoszenia na liście imiennej, wraz z wpisowym– 5 zł (dla członków PTTK z aktualną składką) i 7 zł dla pozostałych uczestników przyjmuje Biuro Oddziału PTTK w Kaliszu ul Targowa 2 w terminie do 20 listopada 2013r.

IV. Organizatorzy zapewniają:
Pamiątkowy znaczek rajdowy
Udział w konkursach
Dyplom uczestnictwa dla drużyny
Nagrody i dyplomy dla zwycięskich drużyn
Odcisk stempla rajdowego
Potwierdzenie punktów na OTP, KOT o
Prezentację multimedialną nt. bitwy pod Kościelną Wsią w 1706r.
Zwiedzanie kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi
Smaczny, ciepły posiłek turystyczny na mecie

V. Konkursy rajdowe:
Konkurs krajoznawczy n.t okolic Kalisza i Kościelnej Wsi.
Konkurs historyczny n.t. „Bitwa pod Kaliszem 1706 r”
Konkurs na plakietkę na przyszły rajd – format A4, dostarczyć przed rajdem wraz z listą uczestników w siedzibie PTTK;
Źródło: K.J.Split – Kalisz poprzez wieki; Jan Wimmer – Bitwa pod Kaliszem; Internet; podręcznik do historii
Konkurs na największą liczbę punktów za odznaki turystyczne, legitymacje PTTK z opłaconą składką za 2013r oraz książeczki OTP
Dodatkowe punkty za posiadanie apteczki i proporca,

VI. Obowiązki uczestników:
Podporządkowanie się poleceniom kierownictwa rajdu oraz przestrzeganie postanowień regulaminu
Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zasad ochrony zabytków i przyrody,
Przestrzeganie Karty Turysty,

VII. Trasy Rajdu:
ok. godz. 9.00 spotkanie uczestników trasy B,C ze Strażą Miejską przy tablicy upamiętniającej bitwę z 1706r przy Campusie na ul. Poznańskiej; ( można dojść lub dojechać z ul. Harcerskiej KLA Nr „S2” – godz.8.52, lub Nr „12” – godz. 8.38 lub PLA 8.32-bez zniżki dla uczniów); dalsza trasa pod eskortą SM.

A. Kalisz - Ratusz – ul. Złota – ul. Targowa – ul. Wodna – doliną Prosny szlakiem niebieskim – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Kościelnej Wsi – w prawo do kościoła pw. św. Wawrzyńca – szkoła – ok. 9 km
B. Kalisz – pomnik Marii Konopnickiej – ul. Nowy Świat –ul. Poznańska – Campus PWSZ – spotkanie ze Strażą Miejską – ul. Poligonowa – ul. Szwedzka – Kurhan Szwedzki –szkoła w Kościelnej Wsi – ok. 9 km
C.Kalisz – ul. Podmiejska – cmentarz żydowski – ul. Dobrzecka – ul. Biskupicka – u. Strażaków Ochotników – tablica upamiętniająca bitwę z 1706 r przy Campusie PWSZ – spotkanie ze Strażą Miejską –ul. Poligonowa – ul. Szwedzka – Kurhan Szwedzki –szkoła w Kościelnej Wsi–ok.9km
D. Kuchary – szkoła – Oczyszczalnia Ścieków – Podlesie – Kościelna Wieś ul. Podgórna – ul. Kościelna –szkoła w Kościelnej Wsi – ok. 5 km
E. Gołuchów – szkoła – jezioro – kamień – Ośrodek Rehabilitacyjny w Jedlcu – Borczysko – Kościelna Wieś – ul. Długa – ul. Kwiatowa – ul. Ostrowska – Szkoła w Kościelnej Wsi – ok. 9 km
F. Dowolna trasa – proszę podać przebieg trasy na zgłoszeniu

VIII. Postanowienia końcowe:
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie
Za grupę szkolną i drużynę SKKT odpowiada opiekun
Za ewentualne szkody poniesione przez uczestników rajdu jak i przez nich wyrządzone organizatorzy nie odpowiadają
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę
Interpretacja regulaminu rajdu należy do kierownictwa
Planowane zakończenie rajdu godz. 13.00 (zamówiony autokar gratis) autobus do Kalisza KLA nr „12K”o godz.13.54 Do zobaczenia na trasach rajdu