Znajdź na Facebooku
Naprawa fotoaparatów
60 drzew na 60-lecie
BikeOrient


Wyniki zadań konkursowych z numeru 7/2018Fotozagadka Znaszli Miasto Drzewo Suma
A101 Elżbieta 2 2 1 1 6
A102 Halina
A104 Mariusz 2 2 1 1 6
A105 Marcin 2 2 1 1 6
A106 Daria
A107 Marcin 2 2 1 1 6
A109 Tomasz 2 1 1 4
A110 Piotr 2 2 1 5
A111 Jerzy
A112 Tomasz 2 2 1 1 6
A113 Jan 2 2 1 1 6
A114 Roman 2 2 1 1 6
A116 Jacek 2 2 1 5
B116 Joanna 2 2
A117 Janusz 2 2 1 1 6
A118 Jerzy 2 2 1 1 6
A121 Henryk 2 2 1 1 6
A122 Maria 0 2 1 3
A123 Janusz 2 2 1 1 6
A124 Jarosław
A126 Ewa
A127 Joanna 2 2 4
A128 Przemysław
A129 Antoni
A130 Elżbieta
A131 Józef 1 1
A132 Jan 2 2 1 5
A133 Joanna 2 2 1 1 6
A134 Grzegorz 2 2 1 1 6
A136 Zdzisław 2 2 1 1 6
A137 Marian 1 1
A139 Witold
A141 Agnieszka
A141a Krzysztof
A144 Kryspin 2 2 1 5
A146 Bolesław 2 2 1 1 6
A147 Bogdan 1 2 3
A149 Maria
A150 Tomasz
A155 Aleksandra 2 2 1 1 6
A158 Paweł 2 2 1 5
A160 Andrzej
A163 Agnieszka 1 2 1 1 5
A172 Dariusz
A203 Iwona 2 2 1 1 6
A214 Małgorzata
A279 Hanna
A285 Leszek 2 2 1 1 6
A309 Stanisława
A314 Patrycja
A325 Dariusz 2 2 4
A335 Wacław
A337 Dawid 2 2 1 5
A395 Tomasz
A425 Krzysztof
A457 Danuta
A498 Adam
A499 Karina
A529 Adam
A569 Piotr 2 2
A590 Sabina 2 2 1 1 6
  Andrzej   2     2


Regulamin Konkursu DługofalowegoZ dniem 1. sierpnia 2018 ogłaszamy krajoznawczy Konkurs Długofalowy II.

1. Konkurs polega na odgadywaniu odpowiedzi do czterech prezentowanych na naszych łamach konkursów cząstkowych i podsumowaniu ogólnej ilości punktów zdobytych we wszystkich jego edycjach.

2. Konkursy cząstkowe to:
a) Znasz-Li. Konkurs polega na prezentacji zdjęć pokazujących krajobrazy, charakterystyczne elementy przestrzeni, jak np. szczyty górskie, jeziora, rzeki, mosty, pomniki, elementy zabudowy miast i wsi. Do zdobycia dwa punkty. Odpowiedź polegać ma na podaniu co przedstawia dane zdjęcie i gdzie to jest. Przykładowa odpowiedź: Szczyt Turbacza w Gorcach. Na tak udzielona odpowiedź dajemy dwa punkty. Na odpowiedź: Gorce, albo Turbacz przyznamy tylko po jednym punkcie.
b) Fotozagadka. Konkurs polegać będzie na prezentacji bardziej lub mniej znanych budowli: zamków, ruin zamkowych, pałaców, ratuszy, wież, bram miejskich. Do zdobycia dwa punkty. Odpowiedź ma być dwuczęściowa i za „Pałac Jana II Sobieskiego w Warszawie” przyznamy dwa punkty, a za „Pałac w Wilanowie” - tylko jeden. Podobnie, jak za odpowiedź:”Pałac Jana III Sobieskiego”.
c) Miasto. Konkurs polega na prezentowaniu centrum jakiegoś większego polskiego miasta, ewentualnie charakterystycznego dla niego budynku. Ale odpowiedź w stylu: „Olsztyn”, albo :Bielsko-Biala” będzie w zupełności wystarczająca. Do zdobycia jeden punkt.
d) Drzewo. Konkurs polega na odgadnięciu jakie drzewo prezentowane będzie na zdjęciu. Ograniczymy się jedynie do listy 60 Drzew na Sześćdziesięciolecie Miesięcznika. Wystarczy podać numer na liście-spisie drzew. Lista prezentowana jest na stronie XX. Za odpowiedź typu: „24” albo np. „37” przyznamy jeden punkt.

Uczestnicy

Do rozwiązywania wszystkich konkursów zachęcamy wszystkich Czytelników „Poznaj swój kraj”. Punkty zliczać będziemy jednak tylko tym Prenumeratorom, którzy podawać będą do rozwiązania swój numer. To jakby akceptacja warunków Konkursu i zgłoszenie do jego udziału. Nie będziemy zliczać punktów tym osobom, które nie będą podawać swoich numerów Karty Prenumeratora.

Odpowiedzi

Rozwiązania prosimy przysyłać drogą mailową na adres: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl, lub listownie na adres Redakcji. Przy wyborze drogi elektronicznej niezwykle ważne jest, aby podawać tylko jedno rozwiązanie w jednej wiadomości. Tytuł odpowiedzi musi być jednoznaczny. np. „Fotozagadka” albo „Znasz-Li”.
Odpowiedzi zatytułowane: „Konkurs” lub” „Odpowiedzi”. Albo „Rozwiązania” mogą zostać pominięte przy ich segregacji. Osoby wysyłające odpowiedzi pocztą proszone są udzielać odpowiedzi na oddzielnych kartkach pocztowych lub na kilku kartkach w jednym liście.

Dodatkowa Karta Prenumeratora

Osoby dysponujące Dodatkową Kartą Prenumeratora mogą przystąpić do Konkursu na tych samych prawach, co zwykli Prenumeratorzy. Warunkiem jest jednak przysyłanie oddzielnych odpowiedzi. W sytuacji wysyłki odpowiedzi pocztą – można oddzielne kartki włożyć do jednej koperty.

Czas trwania Konkursu

Konkurs Długofalowy będziemy zliczać przez sześć cząstkowych edycji, poczynając od numeru 669 „Poznaj swój kraj”, do numeru 674 włącznie. Ogłoszenie wyników nastąpi w numerze 675, czyli 9/2018. Orientacyjnie będzie to około lutego 2019.

Czas trwania Konkursu

Konkurs Długofalowy będziemy zliczać przez sześć cząstkowych edycji, poczynając od numeru 669 „Poznaj swój kraj”, do numeru 674 włącznie. Ogłoszenie wyników nastąpi w numerze 675, czyli 9/2018. Orientacyjnie będzie to około lutego 2019.

Nagrody

W każdym cząstkowym Konkursie wylosujemy jedną osobę, która otrzyma upominek od Redakcji lub Sponsora. Najczęściej będą to mapy i przewodniki turystyczne
Nagrody dla Laureatów w Konkursie Długofalowym 2018:
- dla 25 osób z największą ilością punktów – 25% zniżki na prenumeratę 2019 roku i dodatkowo dwie podwójne, bezpłatne wejściówki do Obiektów z naszej listy „Poznaj Taniej”, ważne w 2019 roku.
- dla 15 osób z największą ilością punktów – 50% zniżki na prenumeratę 2019 roku i dodatkowo trzy podwójne, bezpłatne wejściówki do Obiektów z naszej listy „Poznaj Taniej”, ważne w 2019 roku.
- dla 5 osób z największą ilością punktów – 75% zniżki na prenumeratę 2019 roku i dodatkowo cztery podwójne, bezpłatne wejściówki do Obiektów z naszej listy „Poznaj Taniej”, ważne w 2019 roku.
- dla Zwycięzcy – prenumerata 2019 za 10% wartości, zestaw pięciu podwójnych, wybranych przez niego wejściówek, oraz Tytuł Krajoznawcy Roku 2019!

Przykład: Osoba, która zajmie 5 miejsce otrzyma 75% zniżki na prenumeratę „Poznaj swój kraj”, oraz trzy podwójne, bezpłatne wejściówki do Obiektów z listy „Poznaj Taniej”.

Transparentność

Na stronie www.poznaj-swoj-kraj.pl każdy będzie mógł śledzić rywalizację, na bieżąco obserwować zmagania, sprawdzać swoje odpowiedzi i porównywać je z innymi. Istnieje możliwość wysyłki Prenumeratorom bezpłatnie konkursów w formie elektronicznej, pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby na adres mailowy Redakcji: redakcja@poznaj-swoj-kraj.pl.

Ochrona danych

Dostęp do danych osobowych uczestników mają tylko osoby z redakcji naszego Miesięcznika. Dane te są chronione i przechowywane na czas trwania Konkursu i okresu składania reklamacji. Potem zostaną bezpowrotnie usunięte, wobec czego nie będzie możliwe składanie reklamacji później, jak dwa tygodnie od daty opublikowania wyników.

Reklamacje

Reklamacje przyjmowane będą na 30 dni po opublikowaniu wyników cząstkowych Konkursu i tylko 14 dni po ogłoszeniu wyników ostatecznych.

Jury

Interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Redakcji Miesięcznika „Poznaj swój kraj”. Decyzje Jury są ostateczne.

Od Redakcji

Druga edycja konkursu Długofalowego. Jesteśmy już bogatsi o doświadczenia nabyte podczas organizacji pierwszego Konkursu, liczymy na to, że popełnimy mniej błędów, a Konkurs będzie cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem, niż ten pierwszy. Rozszerzyliśmy jego zakres o drzewa z naszej listy. W sytuacji, gdy poziom uczestników jest niezwykle wysoki i wyrównany, ten element może mieć duży wpływ na ostateczną punktację. Nie wszystkie drzewa są znane tak jak „Bartek” czy Dąb Bażyńskiego”... Przepraszamy niektórych z uczestników minionego Konkursu za brak wysyłanych pytań drogą elektroniczną. Nasza wina, chcemy uniknąć tego błędu tym razem i jeszcze raz prosimy o zgłaszanie takiego zapotrzebowania na adres redakcja@poznaj-swoj-kraj.pl.
Tabela wyników prezentowana obok ma w sobie dwa elementy, które wymagają wyjaśnienia. Otóż zielonym kolorem zaznaczyliśmy odpowiedzi tych osób, które wprawdzie są naszymi Prenumeratorami, ale nie podały numeru Karty, więc jakby nie są zainteresowane w przystąpieniu do Konkursu Długofalowego. Może to tylko przeoczenie, dlatego chcemy dać im szansę. Jeśli w odpowiedziach do następnych pytań będą numery Karty Prenumeratora, wliczymy im odpowiedzi z numeru „669” Poznaj swój kraj.
W drugiej części tabelki są osoby, od których otrzymaliśmy odpowiedzi, które wzięły udział w losowaniu nagród, ale których nie potrafiliśmy się doszukać w spisie Prenumeratorów. Jeśli ci Czytelnicy zechcą dołączyć do grona naszych Prenumeratorów przed udzieleniem odpowiedzi na drugi zestaw pytań – również i ich dołączymy do uczestników Konkursu. Ich obecność zaznaczylismy imieniem i ostatnią litera nazwiska.
Na czerwono odpowiedzi od osób, które przysyłają odpowiedzi drogą listową.