Znadź na Facebooku
60 drzew do zrobienia
Bikeorient
Licznik odwiedzin:
Online:


Wyniki zadań konkursowych z numeru 5/2017Przepraszamy wszystkich zainteresowanych za błędną tabelę wyników. Błąd polegał na przekopiowaniu wyników z numeru 4/17... W tym miejscu znajdziecie Państwo aktualne wyniki Konkusu Długofalowego prowadzonego na łamach Miesięcznika "Poznaj swój kraj".

  Znaszli Foto Gdzie Maj 17
           
H0011 Elżbieta   2 1 3
H0077 Kazimierz 2   1 3
H0088 Halina   2 1 3
H0202 Mariusz 2 2   4
H0246 Marcin   2   2
H0549 Daria   2   2
H0652 Marcin 2 2 1 5
H0999 Zdzisław 0 2   2
H1337 Piotr 2 2 1 5
H1642 Joanna 2 2   4
H1675 Józef 0 2   2
H1945 Jerzy 2 2 1 5
H2035A Grzegorz 2 2 1 5
H2316 Agnieszka   2 1 3
H2553 Tomasz 2 2 1 5
H2801 Jan 2 2 1 5
H2823 Roman 2 2 1 5
H2992 Jacek   2 1 3
H3126 Janusz 2 2 1 5
H3609 Aleksandra 2 2 1 5
H3778 Ignacy   2 1 3
H3802 Piotr 2 2 1 5
H3835 Joanna   2   2
H3993 Maria   2 1 3
H4533 Jarosław 2 2 1 5
He021 Dariusz   2   2


Regulamin Konkursu DługofalowegoZ dniem 02.04.2017 ogłaszamy krajoznawczy Konkurs Długofalowy polegający na odgadywaniu tego, co przedstawiają publikowane w każdym numerze od 1-3.17 do 11.17 zdjęcia konkursowe.
Zdjęcia konkursowe publikowane będą w trzech samodzielnych podkonkursach: „Fotozagadka”, „Znasz-li” oraz „Gdzie to było”.

W konkursie Fotozagadka prezentowane będą fotografie bardziej lub mniej znanych zabytkowych budowli, pomników, czy zabytków techniki. Zadaniem biorących w nim udział uczestników będzie odgadnięcie co przedstawia dane zdjęcie i gdzie dany obiekt się znajduje.

Konkurs Znasz-li polega na prezentacji zdjęć pokazujących krajobrazy, charakterystyczne elementy przestrzeni jak np. szczyty górskie, jeziora, rzeki (z mostami), pomniki, pomniki przyrody, starówki lub rynki miast. Odpowiedź polegać będzie na podaniu co przedstawia dane zdjęcie i gdzie znajduje się to, co na nim zostało pokazane.

Konkurs Gdzie to było? ma na celu z jednej strony przypomnienie, o czym pisano w nieodległej przeszłości, ale też „ożywienie” archiwalnych roczników, które wielu Czytelników zbiera i kolekcjonuje. Będziemy prezentować w nim te obiekty, krajobrazy i przedmioty, które już w „oryginalnych” ujęciach zostały opublikowane na naszych łamach, a które teraz prezentujemy w innym ujęciu. Zadaniem biorących w tym konkursie udział, będzie odgadnięcie co przedstawia dane zdjęcie i w którym numerze jest dotyczący tego zdjęcia artykuł.
Należy wyraźnie podkreślić, że chodzi o artykuł, w którym pokazano dany obiekt na innym ujęciu, a nie o artykuły, które tylko dotyczą danego miasta, miejsca czy regionu. Przykład: pytamy, co przedstawia zdjęcie obok. Odpowiedź: Wodospad Kamieńczyka, publikowany w numerze 12/16. Odpowiedź „Karkonosze w numerze 4/15” jest błędem, bo chociaż wodospad leży w Karkonoszach, to jednak w tym artykule nie ma jego zdjęcia.
Jeśli jednak inne zdjęcie wodospadu byłoby w jeszcze innym artykule, to oczywiście przyznamy dodatkowy punkt.

UCZESTNICY:

Wszystkie trzy podkonkursy przeznaczone są dla wszystkich Czytelników, natomiast Konkurs Długofalowy tylko dla Prenumeratorów naszego Miesięcznika, ale też dla osób legitymujących się dodatkową Kartą Prenumeratora.

ODPOWIEDZI:

Rozwiązania prosimy tytułować stosownie do rodzaju konkursu np. Fotozagadka 4/17 albo Znasz-li 5/17 i do każdego podkonkursu wysyłać w oddzielnym mailu. To samo dotyczy te osoby, które odpowiedzi będą wysyłać tradycyjnym sposobem – pocztą. Prosimy o wkładanie do koperty tylu kartek – ile będzie odpowiedzi.

PUNKTACJA:

Fotozagadka: jeden punkt za odgadnięcie, co przedstawia dane zdjęcie i drugi za odpowiedź, gdzie się dany obiekt znajduje. Przykładowa odpowiedź to: ulica Mariacka, Gdańsk, albo wieża Zamku Królewskiego w Warszawie.
Znasz-li: jeden punkt za odpowiedź, co na zdjęciu, drugi za lokalizację. Przykładowo: Krzyż na Łysicy, albo szczyt Sokolica w Pieninach.
Gdzie to było?: jeden punkt za odpowiedź w którym numerze pokazano inne ujęcie tego samego obiektu/przedmiotu. Przykład podano wyżej.

Jeśli zdjęcie danego obiektu pokazano w kilku numerach Miesięcznika – przyznamy tych punktów tyle, ile biorący udział w Konkursie prawidłowo wskazał.

ZAKOŃCZENIE KONKURSÓW:

Ostanie pytania zaliczane do Konkursu Długofalowego zostaną opublikowane w numerze 11/17, a całościowe wyniki w kolejnym numerze „Poznaj swój kraj”. Jednocześnie z ostatnimi pytaniami zostanie opublikowana wstępna lista Partnerów, na 2018 rok.
Konkursy cząstkowe (podkonkursy) będą się odbywać non-stop, lecz Konkurs Długofalowy 2018 rozpocznie się z pierwszym numerem 2018 roku.

NAGRODY:

Spośród uczestników w każdym konkursie wylosujemy po jednej osobie, którą nagrodzimy upominkiem. Najczęściej będą to przewodniki lub książki o tematyce krajoznawczej, ufundowane przez Redakcję lub sponsorów.

Nagrody dla laureatów w Konkursie Długofalowym 2017

dla 25 osób z największą ilością punktów – 25% zniżki na prenumeratę w 2018 roku i dodatkowo jedna podwójna wejściówka do Obiektów z naszej listy Poznaj Taniej ważne w 2018 roku,
dla 15 osób z największą ilością punktów – dodatkowe 25% zniżki na prenumeratę w 2018 oraz wybrane przez nich dwie podwójne wejściówki dla każdego Laureata do Obiektów z naszej Listy Poznaj Taniej, ważne w 2018 roku,
dla 5 osób z największą ilością punktów – dodatkowe 25% zniżki na prenumeratę w 2018 roku oraz wybrane przez nich trzy podwójne wejściówki do Obiektów z naszej Listy Poznaj Taniej w 2018 roku
dla Zwycięzcy – prenumerata „Poznaj swój kraj” na 2018 rok za 10% wartości, zestaw pięciu (wybranych przez niego wejściówek) oraz tytuł Krajoznawcy Roku 2018.

Ponieważ dysponujemy ograniczoną ilością wejściówek pierwszeństwo w ich wyborze będą mieli Laureaci z największą ilością punktów. Będziemy prosili o wybór kolejności nagród. Na przykład o deklarację typu: Poproszę wejściówki od Partnera nr 1, 5, 3 , 8.
Jeśli wejściówki od Partnera nr 1 nie będą już dostępne – przekażemy wejściówki od Partnera nr 3.

Przykład: osoba,która zajęła 15 miejsce, otrzyma dwie podwójne wejściówki i 50% rabatu na prenumeratę w 2018 roku.

TRANSPARENTNOSĆ:

Na stronie www.poznaj-swoj-kraj.pl każdy będzie mógł śledzić rywalizację, na bieżąco obserwować zmagania, sprawdzać swoje odpowiedzi i porównywać je z innymi. Będzie to możliwość sprawdzenia, czy odpowiedzi nadeszły na czas. Istnieje możliwość wysyłki Prenumeratorom zestawu pytań drogą elektroniczną, tak, by każdy otrzymał zadania w mniej-więcej tym samym czasie.
Zainteresowanych prosimy o podanie swoich adresów mailowych poprzez kontakt pod adresem: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl.

UWAGI KOŃCOWE

Bezpłatne bilety ważne będą przez cały rok 2018 (z możliwymi „technicznymi zimowymi przerwami”), ponieważ niektóre Obiekty zimą, a zwłaszcza w grudniu są po prostu nieczynne.
Obowiązuje Regulamin naszych Partnerów!
UWAGA: Lista nagród może ulec rozszerzeniu. Będziemy o tym informować na bieżąco.
Redakcja dołoży starań, by zapewnić wystarczającą ilość i wybór nagród już w styczniu 2018 roku, niemniej należy pamiętać, że większość firm układa plany marketingowe dopiero w pierwszym kwartale danego roku, więc pełny wybór nagród będzie podany do końca marca 2018 roku, na stronie www.poznaj-swoj-kraj.pl, na naszym portalu na FB|, i najbliższym tej dacie wydaniu papierowej wersji Miesięcznika.

JURY

Interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Redakcji Miesięcznika „Poznaj swój kraj”.
Decyzje Jury są ostateczne.


Jury