Znajdź na Facebooku
Naprawa fotoaparatów
60 drzew na 60-lecie
BikeOrient


Wyniki zadań konkursowych z numeru 10-12/2019Fotozagadka Znaszli Miasto Drzewo Suma
A101 2 2 1 1 6
A104 2 2 1 0 5
A109 2 2 1 1 6
A110 2 2 1 5
B112 2 2 1 5
A113 2 2 1 1 6
A114 2 2 1 1 6
B114 2 1 1 4
A117 2 2 1 1 6
A118 2 2 1 1 6
A120 2 2 1 1 6
A121 2 2 1 1 6
A122 2 1 3
A123 2 2 1 1 6
A134 2 1 1 4
A136 2 1 1 4
A139 2 1 3
A144 1 1 2
A146 2 1 1 4
A155 2 2 1 1 6
B155 2 1 3
A158 2 2 1 5
A161 2 2
A163 2 2 1 1 6
A165 2 1 3
A203 2 1 1 4
A214 2 1 3
A215 2 1 3
A325 2 1 3
A556 2 2 1 1 6
A569 2 1 3
A590 2 2 1 1 6
A610 2 1 3


Krajoznawca Roku 2020
Konkurs KrajoznawczyZ dniem 1. sierpnia 2019 roku ogłaszamy konkurs krajoznawczy „Krajoznawca Roku 2020”, będący kontynuacją wcześniejszych Konkursów Długofalowych I i II.

Konkurs polegać będzie na odgadywaniu odpowiedzi do czterech prezentowanych na naszych łamach konkursów cząstkowych i podsumowaniu ogólnej ilości punktów zdobytych we wszystkich jego edycjach.
Konkursy cząstkowe to:

Znasz-Li.

Konkurs polegać będzie na prezentacji zdjęć pokazujących krajobrazy, charakterystyczne elementy przestrzeni, jak np. szczyty górskie, jeziora, rzeki, mosty, pomniki, elementy zabudowy miast i wsi. Do zdobycia dwa punkty. Odpowiedź polegać ma na podaniu co przedstawia dane zdjęcie i gdzie to jest. Przykładowa odpowiedź: Szczyt Turbacza w Gorcach. Za tak udzieloną odpowiedź przyznamy dwa punkty. Na odpowiedź krótszą: Gorce (jako pasmo) albo Turbacz (jako konkretny wierzchołek) przyznamy odpowiednio tylko po jednym punkcie.

Fotozagadka.
Konkurs polegać będzie na prezentacji bardziej lub mniej znanych budowli: zamków, ruin zamkowych, pałaców, ratuszy, wież, bram miejskich. Do zdobycia dwa punkty. Odpowiedź ma być dwuczęściowa i np. za „Pałac Jana III Sobieskiego w Warszawie” przyznamy dwa punkty, a za „Pałac w Wilanowie” - tylko jeden. Podobnie, jak za odpowiedź:”Pałac Jana III Sobieskiego”.

Co to za miasto.
Konkurs polegać będzie na zaprezentowaniu centrum jakiegoś większego, albo charakterystycznego pod względem zabytków czy historii polskiego miasta, ewentualnie charakterystycznego dla niego budynku. Odpowiedź w stylu: „Olsztyn”, albo: „Bielsko-Biała” będzie w zupełności wystarczająca. Do zdobycia jeden punkt.

Co to za drzewo.
Konkurs polega na odgadnięciu jakie drzewo prezentowane będzie na zdjęciu. Ograniczymy się jedynie do listy „60 Drzew na Sześćdziesięciolecie Miesięcznika”. Wystarczy podać numer na liście-spisie drzew. Lista prezentowana jest na stronie 74. Za odpowiedź typu: „24” albo np. „37” przyznamy jeden punkt. Dopuszczamy oczywiście także odpowiedź pełną, np. „Dąb Bartek w Zagnańsku”.

Uczestnicy
Zachęcamy do rozwiązywania konkursów wszystkich Czytelników „Poznaj swój kraj”. Punkty zliczać będziemy jednak tylko tym Prenumeratorom, którzy podawać będą do rozwiązania swój numer Karty Prenumeratora. To jakby akceptacja warunków Konkursu i zgłoszenie się do jego udziału. Nie będziemy zliczać punktów tym osobom, które nie będą podawać swoich numerów Karty Prenumeratora.

Odpowiedzi
Rozwiązania prosimy przysyłać drogą mailową na adres: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl, lub listownie na adres Redakcji. Przy wyborze drogi elektronicznej niezwykle ważne jest, aby podawać tylko jedno rozwiązanie w jednej wiadomości. Tytuł odpowiedzi musi być jednoznaczny. np. „Fotozagadka” albo „Znasz-Li”.
Odpowiedzi zatytułowane: „Konkurs” lub” „Odpowiedzi”, albo „Rozwiązania” mogą zostać pominięte przy ich segregacji. Prosimy nie przysyłać odpowiedzi w załącznikach.
Osoby wysyłające odpowiedzi pocztą proszone są udzielać odpowiedzi na oddzielnych kartkach pocztowych lub na kilku kartkach w jednym liście. Dodatkowa Karta Prenumeratora
Osoby dysponujące Dodatkową Kartą Prenumeratora mogą przystąpić do Konkursu na tych samych zasadach, co zwykli Prenumeratorzy. Warunkiem jest jednak przysyłanie oddzielnych odpowiedzi. W sytuacji wysyłki odpowiedzi pocztą – można oddzielne kartki włożyć do jednej koperty.

Czas trwania Konkursu
Konkurs Długofalowy będziemy zliczać przez sześć cząstkowych edycji, poczynając od numeru 676 „Poznaj swój kraj”, do numeru 682 włącznie. Ogłoszenie wyników nastąpi w numerze 684. Orientacyjnie będzie to około lutego 2020.

Nagrody
W każdym cząstkowym Konkursie wylosujemy jedną osobę, która otrzyma upominek od Redakcji lub Sponsora. Najczęściej będą to mapy i przewodniki turystyczne. Nagrody dla Laureatów w Konkursie Krajoznawczym PSK 2019:

– dla 25 osób z największą ilością punktów – 25% zniżki na prenumeratę 2020 roku i dodatkowo dwie podwójne, bezpłatne wejściówki do Obiektów z naszej listy „Poznaj Taniej”, ważne w 2020 roku.

– dla 15 osób z największą ilością punktów – 50% zniżki na prenumeratę 2020 roku i dodatkowo trzy podwójne, bezpłatne wejściówki do Obiektów z naszej listy „Poznaj Taniej”, ważne w 2020 roku.

– dla 5 osób z największą ilością punktów – 75% zniżki na prenumeratę 2020 roku i dodatkowo cztery podwójne, bezpłatne wejściówki do Obiektów z naszej listy „Poznaj Taniej”, ważne w 2020 roku.

– dla Zwycięzcy – prenumerata 2020 za 10% wartości, zestaw pięciu podwójnych, wybranych przez niego wejściówek, oraz Tytuł Krajoznawcy Roku 2020!

Przykład: Osoba, która zajmie 5 miejsce otrzyma 75% zniżki na prenumeratę „Poznaj swój kraj”, oraz trzy podwójne, bezpłatne wejściówki do Obiektów z listy „Poznaj Taniej”.

Transparentność
Na stronie www.poznaj-swoj-kraj.pl każdy będzie mógł śledzić rywalizację, na bieżąco obserwować zmagania, sprawdzać swoje odpowiedzi i porównywać je z innymi. Istnieje możliwość wysyłki Prenumeratorom bezpłatnie konkursów w formie elektronicznej, pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby na adres mailowy Redakcji: redakcja@poznaj-swoj-kraj.pl.

Ochrona danych
Dostęp do danych osobowych uczestników mają tylko osoby z redakcji naszego Miesięcznika. Dane te są chronione i przechowywane na czas trwania Konkursu i okresu składania reklamacji. Potem zostaną razem z odpowiedziami bezpowrotnie usunięte, wobec czego nie będzie możliwe składanie reklamacji później, jak dwa tygodnie od daty opublikowania wyników.

Reklamacje
Reklamacje przyjmowane będą na 30 dni po opublikowaniu wyników cząstkowych Konkursu i tylko 14 dni po ogłoszeniu wyników ostatecznych.

Jury
Interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Redakcji Miesięcznika „Poznaj swój kraj”.

Decyzje Jury są ostateczne.