Znadź na Facebooku
60 drzew do zrobienia
Bikeorient
Licznik odwiedzin:
Online:


5 listopada 2018

IV Edycja Konkursu
„Uroki Naszej Okolicy”

Informujemy, ze rozpoczęła się IV Edycja Konkursu "Uroki Naszej Okolicy". Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej, III gimnazjum oraz klas przysposabiających do pracy, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność intelektualną.

Uczestnik konkursu przesyła na adres organizatora mini album (format A4) poświęcony najbliższej okolicy. Album powinien zawierać krótki opis regionu (maksymalnie 1 strona) oraz nie więcej niż 10 zdjęć (format minimum 10x15cm) przedstawiających jego walory turystyczne (miejsca warte zobaczenia, rezerwaty, parki narodowe, osobliwości – w tym przyrodę nieożywioną).

Na ostatniej stronie albumu należy zamieścić metryczkę z danymi uczestnika/uczestników konkursu zawierającą: nazwę szkoły/placówki, dane kontaktowe szkoły/placówki (adres, telefon, mail), imię i nazwisko uczestnika/ uczestników konkursu, imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna.

Do albumu należy załączyć płytę z pracą konkursową w formie edytowalnej (tekst – .doc/.odt, w oddzielnych plikach zdjęcia konkursowe – .jpeg lub podobne), materiały będą wykorzystane do publikacji na stronach internetowych związanych z konkursem.

Praca konkursowa może być wykonana indywidualnie lub zespołowo (klasa, kółko zainteresowań).

Więcej szczegółów na stronie internetowej i tutajIV Edycja Konkursu „Uroki Naszej Okolicy”

IV Edycja Konkursu 
„Uroki Naszej Okolicy” . IV Edycja Konkursu 
„Uroki Naszej Okolicy” . IV Edycja Konkursu 
„Uroki Naszej Okolicy” . IV Edycja Konkursu 
„Uroki Naszej Okolicy” .