Znadź na Facebooku
60 drzew do zrobienia
Bikeorient
Licznik odwiedzin:
Online:


13 lutego 2018

Weekendowe Spotkanie Rodzinne „Zmierzch Rzeczypospolitej”
w ramach cyklu spotkań „Ku niepodległości - tożsamość, kultura, symbolika”


Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie rozpoczyna nowy cykl spotkań skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych - czyli do wszystkich chętnych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat przeszłości Polski. Jak wyglądała droga do Niepodległości i jakie były oblicza kultury kształtowanej przez Polaków podczas zaborów? Organizatorzy spróbują odpowiedzieć na te pytania oraz przekażą wiedzę o wydarzeniach, ważnych postaciach epoki, literaturze, ubiorze i tańcu. Celem projektu zatytułowanego „Ku niepodległości - tożsamość, kultura, symbolika” jest propagowanie radosnego patriotyzmu obecnego w naszej codzienności, szacunku do dziedzictwa przodków, dumy z ich dokonań oraz próby zrozumienia narodowych sukcesów i porażek.

Pierwsze Weekendowe Spotkanie Rodzinne z tego cyklu zatytułowane jest: „Zmierzch Rzeczypospolitej” i odbędzie się w sobotę, 24 lutego, w godz. 11:00 – 15:00. Muzeum zaprasza Państwa do podróży w czasie i cofnięcie się do Polski końca XVIII w. Będzie to doskonała okazja do poznania kultury, ubioru, ale też i problemów z jakimi zmagali się wówczas mieszkańcy naszego kraju.

Zostanie przybliżona niezwykła postać Tadeusza Kościuszki – najsłynniejszego człowieka ówczesnych czasów - inżyniera, dowódcy wojskowego, naczelnika insurekcji kościuszkowskiej oraz uczestnika wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W czasie spotkania uczestnicy będą mogli poznać modne ówczesne tańce, a także stroje i dodatki do nich. Odbędą się również warsztaty taneczne. Najmłodsi poznają teksty bajek Ignacego Krasickiego. Zainteresowani będą mogli wykonać nieodłączny element ówczesnego stroju – wachlarz oraz czapkę krakuskę, jako symbol insurekcji kościuszkowskiej.

Program pierwszego spotkania przedstawia się następująco:
• Godz. 11:30 - pokaz tańca z warsztatami tanecznymi;
• Godz. 13:30 – prelekcja Michała Bąka: „Tadeusz Kościuszko – bohater ponadczasowy”;
• Ubiór drugiej połowy XVIII wieku;
• Warsztaty wykonywania wachlarza i czapki krakuski;
• Bajki Krasickiego – zajęcia animacyjne;
• Kalendarium wydarzeń: Polska i świat – prezentacja multimedialna.

Tematy kolejnych spotkań:
II
początek XIX wieku - czas nadziei i zrywów niepodległościowych;
III
druga połowa XIX wieku - czas żałoby, pracy organicznej i początek rewolucji przemysłowej;
IV
początek XX wieku - rozwój towarzystw społecznych i kulturalnych, harcerstwa, sztuki filmowej i przygotowania do wojny;
V
świętowanie odzyskania Niepodległości.
* * *
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zajmuje się badaniem i ochroną unikatowego w skali Europy dziedzictwa pradziejowego, jakie stanowi Mazowieckie Centrum Metalurgiczne – drugie co do wielkości centrum hutnicze „barbarzyńskiej” Europy. Realizując swoją misję placówka szczególną troską naukową otacza zbiory tworzące niepowtarzalną kolekcję archeologiczną oraz organizuje liczne wydarzenia popularyzatorskie i edukacyjne. Jako żywy ośrodek muzealny jest przestrzenią spotkań ludzi nauki i kultury, miejscem otwartym dla lokalnej społeczności, prowadzi wiele wydarzeń i warsztatów poza swoimi murami. Poprzez wszelkie podejmowane inicjatywy Muzeum dąży do rozbudzenia w społeczeństwie autentycznego zainteresowania przeszłością i wyrobienia nawyku uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze.

Kontakt:

Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk – specjalista ds. Public Relations tel. +48 22 758 72 66,
e-mail: m.pawelczynska.slusarczyk@mshm.pl
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie
Pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków www.mshm.pl
www.facebook.com/pruszkow.mshm

Nasza nagroda: książka Edwarda Marszałka - Ballady o drzewach