Znadź na Facebooku
60 drzew do zrobienia
Bikeorient
Licznik odwiedzin:
Online:


25 lipca 2017

III edycja Konkursu
„Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny”


Fundacja Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek zaprasza do udziału w III edycji Konkursu fotograficznego „Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny”.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:
• Minister Edukacji Narodowej
• Marszałek Województwa Mazowieckiego
• Prowincja Warszawska – Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
• Katedra Genologii Dziennikarskiej i Fotografii, UW
• Magazyn „Poznaj Swój Kraj”
• Rosikon press

Patronat Medialny:
• Radio dla Ciebie
• KONDRAT-MEDIA

Sponsorzy:
• PKN ORLEN
• Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
• Fundacja Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek

Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny; rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
1. Gimnazjum oraz kl. VII Szkoły Podstawowej
2. Szkoła ponadgimnazjalna

Ogłoszenie konkursu: 15 czerwca 2017 r.
Termin nadsyłania prac: 30 września 2017 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu: 30 października 2017 r.

Do wygrania: tablety, głośniki Bluetooth, smartwatche i inne nagrody.

Prace wykonane zgodnie z wymaganiami Organizatora należy przekazać osobiście lub przesłać drogą pocztową do 30 września 2017 r. na adres:

FUNDACJA LICEUM I GIMNAZJUM SIÓSTR NAZARETANEK
00-720 Warszawa
ul. Czerniakowska 137

z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny
„NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY” – II edycja.


Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.nazaretanki.edu.pl/

Kliknij miniaturkę i otwórz plakat

III edycja Konkursu
„Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny”