Znadź na Facebooku
60 drzew do zrobienia
Bikeorient
Licznik odwiedzin:
Online:


17 marca 2017

Muzeum Regionalne PTTK
im. Antoniego Minkiewicza w Olkuszu


Niewiele muzeów w Polsce może poszczycić się takimi tradycjami, jak założone w 1911 roku Muzeum regionalne PTTK w Olkuszu.

Muzeum, mieszczące się w zabytkowej kamienicy „Batorówka” przy olkuskim rynku jest jednym z najstarszych muzeów regionalnych w Polsce. Powstało dzięki pasji olkuskich społeczników i nadal jest prowadzone społecznie przez olkuski oddział PTTK.
W bogatych zbiorach muzeum można podziwiać miecz z przełomu XIII i XIV wieku zwany „katowskim”. Według legendy, tym mieczem ścięto dwóch olkuskich gwarków, którzy w poszukiwaniu złóż srebra podkopali się pod kościół Najświętszej Marii Panny przy klasztorze Augustianów. Co ciekawe, miecz nie pochodzi z wykopalisk archeologicznych. Przez całe wieki wisiał w sali posiedzeń rady olkuskiego ratusza, jako symbol, że Olkusz jest miastem, które miało „prawo miecza”. Olkusz, jako miasto królewskie miał prawo sądzenia spraw zagrożonych karą śmierci i jej wykonania. Innym eksponatem związanym z historią władz miejskich jest kamienny kartusz z herbem Olkusza, jaki przed wojną znajdował się na budynku olkuskiego magistratu. W muzeum można też podziwiać kamienny gmerk, czyli herb mieszczański, groty strzał z XV wieku, fragmenty drewnianych rur wodociągowych z XVI-XVII wieku, a także bogatą kolekcję archeologiczną, w tym skorupy naczyń rzymskich i z okresu brązu.
Ciekawym eksponatem jest także „włócznia Longobardów”. Przypuszcza się, że pochodzi z okresu wędrówek ludów (V – VII w. n.e.). Na uwagę zasługuje ekspozycja górnictwa kruszcowego obrazująca, sięgającą średniowiecza historię górnictwa rud ołowiu, srebra i cynku na ziemi olkuskiej. W zbiorach olkuskiego muzeum można podziwiać narzędzia górnicze: kopaczkę, moździerz do rozdrabniania rudy i sito do jej płukania, a także drewniany młot, lampy olejowe i karbidowe używane przez górników oraz kamienne odważniki, którymi ważono rudę i ołów w miejskiej wadze. Kolekcję uzupełniają minerały i jurajskie skamieliny.
W bogatym dziale etnograficznym można oglądać także przedmioty codziennego użytku i narzędzia, m.in. żarna, drewniane niecki do wyrabiania ciasta, bogato zdobione skrzynie posagowe, czy gliniane naczynia, kosze plecione z korzeni sosny oraz ochronne obuwie wyplatane ze słomy. W zbiorach Jest także nietypowy kołowrotek do skręcania sznurów i powrozów, krosna, maglownica, stare zegary, żelazka i moździerze. Są także dawne narzędzia rolnicze, szewskie i ciesielskie.
Ciekawostką kolekcji są dwa stroje ludowe z początku XX wieku. Na szczególną uwagę zasługuje drewniana rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z XIV wieku, średniowieczne rzeźby św. Piotra i Pawła oraz pochodząca z połowy XIX wieku figura Madonny na Półksiężycu. Uwagę zwiedzających przyciąga bogata kolekcja rzeźb ludowych i świątków z przełomu XIX i XX wieku wykonanych przez miejscowych artystów ludowych. Część z nich pochodzi z rozebranych kapliczek przydrożnych. Niezwykle cenne są też zbiory oryginalnych dokumentów związanych z historią ziemi olkuskiej, a także kolekcja judaiców oraz kolekcja malarstwa.

Muzeum Regionalne PTTK im. Antoniego Minkiewicza w Olkuszu, Rynek 20, 32 – 300 Olkusz, tel. 32 6434227, e-mail: info@pttk.olkusz.pl Szczegółowe informacje. www.pttkolkusz.pl

Tekst: Jacek Sypień, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
Fotografie : Grzegorz Kłeczek

Kliknij miniaturkę i otwórz zdjęcie

Sala kasetonowa w Muzuem Regionalnym PTTK w Olkuszu Kolekcja etnograficzna w Muzeum Regionalnym PTTK w Olkuszu Pieczecie miejskie w Muzeum Regionalnym PTTK w Olkuszu Kolekcja górnicza w Muzeum Regionalnym PTTK w Olkuszu
Kolekcja etnograficzna w Muzeum Regionalnym PTTK w Olkuszu