Znadź na Facebooku
60 drzew do zrobienia
Bikeorient
Licznik odwiedzin:
Online:


21 lutego 2017

REGULAMIN
23 Rajdu Turystycznego
„Szukanie Wiosny”
w dniu 4 marca 2017r


Rajd zorganizowany przy znacznym wsparciu Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie
i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w ramach konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.

1. ORGANIZATORZY RAJDU:
- Koło Miejskie PTTK w Krotoszynie,
- Zarząd Oddziału PTTK w Krotoszynie.

2. KIEROWNICTWO:
- komandor – Władysław Szymczyk
- sekretariat – Aleksandra Piotrowska
- kierownicy trasy – Andrzej Chojnicki
- kierownik mety – Wojciech Wierciński
- weryfikacje – Władysław Szymczyk

3. CELE RAJDU:
- propagowanie uprawiania turystyki kwalifikowanej,
- ochrona przyrody – poznanie środowiska.

4. ZGŁOSZENIA I WPISOWE.
Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje Biuro Zarządu Oddziału PTTK Krotoszyn ul. Mały Rynek1, w terminie do dnia 28.02.2017r.
Wpisowe:
członkowie PTTK z opłaconą składką 5 zł
pozostali uczestnicy 9 zł

Opiekun grupy dziecięcej lub młodzieżowej liczących ponad 5 uczestników - bezpłatnie.

Wpłaty można dokonać na konto w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Nr 64 8410 0003 0000 4473 2000 0002
i potwierdzić: e-mail: opttk.krotoszyn@gmail.com

Uwagi:
1) w Rajdzie mogą brać udział grupy zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne itp. oraz turyści indywidualni.
2) młodzież szkolna może uczestniczyć w rajdzie pod opieką wychowawców lub opiekunów. Zgłoszenia grup szkolnych winny mieć akceptację (pieczątkę) dyrekcji szkoły.

5. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
- znaczek rajdowy,
- gorący posiłek turystyczny na mecie rajdu,
- potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej,
- udział w konkursach :

a) „Szukanie oznak wiosny” - indywidualny,
b) X Rajdowych Mistrzostwach Świata w Rzucie Kaloszem,
c) konkurs piosenki turystycznej

7. TRASY RAJDU:
Nr 1 – piesza (długość trasy –5 km).
Start przy Muzeum godz. 10.00 – Park Wojska Polskiego, ul. Zdunowska, ul. Łąkowa, ul. Jasna,
ul. Błękitna, Bukówko, ul. Żwirowa, ul. Leśna, meta Grzybek Żbik.
Nr 2 - dowolna -zgłoszenia przed rajdem przy opłacaniu wpisowego wraz z opisem trasy.

8. META RAJDU.


Meta rajdu czynna będzie od 12.00 do 13.00 na Grzybku Żbik w lesie miejskim Zakończenie rajdu nastąpi około godz. 13.30.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Członkowie PTTK posiadający legitymację PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską, ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
2) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Rajdzie zgłoszony traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
3) Uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ppoż., ochrony przyrody oraz Karty Turysty.
4) Organizatorzy Rajdu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu innym uczestnikom i osobom trzecim oraz w sytuacji odwrotnej. Uczestnik Rajdu ponosi prawną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy.
5) Każda grupa powinna posiadać apteczkę.
6) W przypadku zgłoszeń po terminie ustalonym w pkt. 4 organizatorzy nie gwarantują świadczeń przewidywanych regulaminem.
7) Impreza odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę.
8) Interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów Rajdu.
9) Dokonanie wpłaty-wpisowego na rajd jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i akceptacją go.

Zarząd Oddziału PTTK
ul. Mały Rynek 1
63-700 Krotoszyn
telefon : 627252615

Konto: Bank Spółdzielczy Krotoszyn
64 8410 0003 0000 4473 2000 0002
e-mail: opttk.krotoszyn@gmail.com
Nasza strona na Facebooku

Biuro czynne :
Poniedziałek 10.00 – 13.00 , wtorek 10.00 – 13.00
Środa 13.00 – 17.00 , czwartek 13.00 – 16.00


Uczestnikom Rajdu
miłych wrażeń i dobrej zabawy
życzą
O R G A N I Z A T O R Z Y

Pobierz regulamin

Kliknij miniaturkę i otwórz zdjęcie

Grzechotki w olkuskim Muzeum Afrykanistycznym