Przewodnik Kazimierz Dolny
Bikeorient
Licznik odwiedzin:
Online:


„Ławra Kijowsko-Peczerska – święte miejsce Ukrainy”

Wystawa fotograficzna „Ławra Kijowsko-Peczerska – święte miejsce Ukrainy” prezentowana w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka na III poziomie kopalni soli do 31 sierpnia 2015 r.>

Ławra Kijowsko-Peczerska to największy, a zarazem najważniejszy klasztor prawosławny na Ukrainie, będący jej bijącym duchowym sercem. Zajmuje powierzchnię 27 ha, na której stoi ok. 140 obiektów. Powstała w 1051 roku wkrótce po przyjęciu przez kraj chrztu. Stanowi kolebkę ukraińskiej sztuki, literatury, narodowej historiografii i architektury sakralnej. Powstał tu pierwszy szpital i uniwersytet wschodniosłowiański - Akademia Kijowsko-Mohylańska, a założona w XVII w. drukarnia była najsłynniejszą w świecie prawosławnym.

Nazwa monastyru wywodzi się od słowa „peczera” czyli pieczara, gdyż tutejsza wspólnota zakonna, której przewodzili założyciele, święci Antoni i Teodozy, mieszkała w wydrążonych przez siebie celach-pieczarach. Dwa podziemne kompleksy monastyczne stały się potem miejscem pochówku i kultu 120 świętych peczerskich. Na unikatowy zespół architektoniczny Ławry składają się budowle powstałe od XI do XX wieku wyodrębnione w dwa zespoły: Ławrę Dolną z pieczarami (obecnie miejsce kultu i siedziba Metropolity Kijowskiego) oraz Ławrę Górną (pełni funkcje muzeum). Zbiory muzealne liczą ponad 70 tysięcy eksponatów, w tym unikatowe przedmioty z okresu XI-XVIII w. związane z wielkimi postaciami historycznymi.

Ławra Kijowsko Peczerska została wpisana na listę Dziedzictwa UNESCO w 1990 r. Warto przypomnieć, że na Liście tej znajduje się także Kopalnia Soli w Wieliczce od 1978 r. oraz Zamek Żupny od 2013 r.

Wystawa została udostępniona przez Narodowy Kijowsko-Peczerski Rezerwat Historyczno-Kulturowy. Prezentuje współczesne i dawne fotografie zabytków Ławry Kijowsko-Peczerskiej: panoramę Ławry, Cerkiew nadbramną Świętej Trójcy, Wielką Dzwonnicę, Sobór Zaśnięcia Matki Boskiej, drukarnię, Cerkiew Wszystkich Świętych, Cerkiew Zbawiciela na Berestowie, Cerkiew Trapezną pod wezwaniem św. Antoniego i Teodozego, oraz Ławrę Dolną (Bliskie i Dalekie Pieczary).

Można ją zwiedzać do 31.08.2015 r. w ekspozycji Muzeum na III poziomie kopalni soli w ramach biletu do zwiedzania kopalni lub 23 sierpnia o godz. 15.45 w ramach specjalnego zwiedzania (koszt 9 zł). Rezerwacja i informacja: 12 289 16 14.

© Narodowy Kijowsko-Peczerski Rezerwat Historyczno-Kulturowy.
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.muzeum.wieliczka.pl
Patronat medialny: TVP Kraków

Kliknij miniaturkę i otwórz galerię

Sobór Zaśnięcia Bogurodzicy, wschodnia fasada świątyni
Sobór Zaśnięcia Bogurodzicy, wschodnia fasada świątyni

Sobór Zaśnięcia Bogurodzicy, wschodnia fasada świątyni
Południowa fasada
Cerkwi Wszystkich Świętych

Sobór Zaśnięcia Bogurodzicy, wschodnia fasada świątyni
Cerkiew Refektarzowa

Sobór Zaśnięcia Bogurodzicy, wschodnia fasada świątyni
Ikonostas w Cerkwi Świętej Trójcy, XVIII w.

Sobór Zaśnięcia Bogurodzicy, wschodnia fasada świątyni
Sobór Zaśnięcia Bogurodzicy, wschodnia fasada świątyni

Sobór Zaśnięcia Bogurodzicy, wschodnia fasada świątyni
Wnętrze Dalekich Pieczar