Przewodnik Kazimierz Dolny
Bikeorient
Licznik odwiedzin:
Online:


Wszystkich Świętych i Zaduszki

1 listopada - Wszystkich Świętych Kliknij miniaturkę i otwórz galerię

1 listopada, Święto Wszystkich Świętych, to radosny dzień dla Kościoła – jest przypomnieniem o tych wszystkich, którzy cieszą się już niebiańską radością.

2 listopada, Zaduszki, to dzień modlitwy za dusze zmarłych, którzy mogą potrzebować jeszcze modlitwy, przebywając w czyśćcu.

Listopadowa tradycja pamięci o zmarłych nie wiążę się wyłącznie z chrześcijaństwem. Przypada na jesień, porę, podczas której przyroda przypomina o przemijaniu. Na polskich ziemiach trwa od czasów przedchrześcijańskich, kiedy obchodzono – opisane przez Mickiewicza – dziady, a na grobach i koło domów zapalano światła, by zmarli trafili w odwiedziny do bliskich i by ogrzali się przy ogniu.

Jest w tych dniach dużo ciepłych wspomnień, wiele miłości i przyjaźni, które przetrwały śmierć, jest poczucie wspólnoty między żywymi i umarłymi. I jest też piękny polski zwyczaj stawiania zniczy na obcych, zaniedbanych, samotnych grobach...